Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /www/doc/www.centrumprovazeni.cz/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Dotazník č. 1

Dotazník č. 1

Vážení rodiče,

Centrum provázení Vám chce pomoci řešit situaci, která nastala v souvislosti s onemocněním Vašeho dítěte. Abychom Vám mohli pomoci tak, jak Vy sami očekáváte, prosíme Vás o vyplnění jednoduchého dotazníku, kterým nám poskytnete informaci o Vašich potřebách.

Pracovníci Centra Provázení

.

Prosíme o vyplnění tabulky, která se skládá ze tří částí:

  • STŘEDNÍ ČÁST:  Zde uvádíme základní činnosti - nabídku Centra Provázení. Pokud byste potřebovali od Centra ještě další podporu – kterou zde neuvádíme – prosím – dopište ji do volných řádků samostatně.
  • LEVÁ ČÁST: zde prosím napište jak moc je pro Vás tato činnost – podpora v příslušném řádku důležitá. A to číslicemi:  1 2 3 4 5 0  (kdy 1 – je to pro mě nejdůležitější, 2 – je to důležité, 3 – nevím, 4 – spíše nedůležité, 5 – není vůbec důležité, 0 – nedokážu posoudit, netýká se mě).
  • PRAVÁ ČÁST:  Tuto část NYNÍ NEVYPLŇUJETE, budete vyplňovat až po určité době – a budete zde hodnotit, jak Vám Centrum provázení v dané oblasti pomohlo.  Tj. zhodnotíte, jak příslušnou činnost na daném řádku hodnotíte:  (opět číslo 1 2 3 4 5 0 (kdy 1 – výborně mi pomohli, 2 – spíše mi pomohli, 3 – ani tak ani tak, 4 – spíše mi nepomohli, 5 – vůbec mi nepomohli, 0 – nedokážu posoudit, netýká se).

LEVÁ ČÁST STŘEDNÍ ČÁST PRAVÁ ČÁST
Důležitost podpory pro mě jako klienta Základní nabídka pomoci Centra provázení

Spokojenost s podporou Centra provázení

1
2
3
4
5
0
Podpora v krizi (psychická úleva)
.
1
2
3
4
5
0
Dostatek času - naslouchání
Telefonická krizová podpora
Důležité informace, které by mi pomohly v situaci
Poradenství v nové situaci
Poradenství ve vztazích v rodině
Poradenství ve vztahu k dítěti, jak se k němu chovat, vychovávat, pomáhat
Poradenství v komunikaci s příbuznými, přáteli
Poradenství v oblasti možné finanční podpory
Vysvětlení diagnózy, podpora orientace ve zdravotnické dokumentaci
Podpora při komunikaci s lékaři
Doprovázení na úřady, k lékařům, aj.
Doporučení organizací zabývajících se stejnou problematikou (dané onemocnění apod.)
Další kontakty na sociální služby v místě bydliště
Podpora při zajištění kompenzačních pomůcek
Podpora při zajištění vzdělávání dítěte
Poskytnutí materiálů, knih, odkazů k naší situaci
Potřebuji čas – nechci nyní podporu
Sending

Kontakt

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph. D.
vedoucí Centra provázení
+420 777 809 040
vedeni@centrumprovazeni.cz

Mgr. Petra Tomalová, Ph. D.
metodik Centra provázení
+420 733 690 750
metodik@centrumprovazeni.cz

  centrumprovazeni


© Všechna práva vyhrazena Centrum provázení 2018  |   webdesign: www.rostanetek.cz  |  admin