Děkujeme společnosti Sanaplasma za finanční dar pro Společnost pro mukopolysacharidosu

Děkujeme společnosti Sanaplasma za finanční dar
pro Společnost pro mukopolysacharidosu

Sanaplasma již řadu let spolupracuje se sdruženími, které věnují pozornost pacientům se vzácnou nemocí. Jedná se především o pacienty s hemofilií, s Rettovým syndromem nebo s mukopolysacharidózou. V Den vzácných onemocnění bylo z každého odběru krevní plazmy darováno 200 Kč vybraným organizacím. „Jsme velmi potěšeni, že se naši dárci tak aktivně zapojili. Tím pádem jsme za pouhý jeden den vybrali částku 212 800 Kč, kterou nyní můžeme věnovat našim přidruženým organizacím. Rád bych proto všem zúčastněným poděkoval. Myslím, že se z této akce nakonec stane pěkná každoroční tradice,“ řekl jednatel Frank Matalewski.