„Proces a kvalita sdělování diagnózy rodičům dítěte“ (výzkum realizuje APZP)

Vyplňování dotazníku je ukončeno.

Děkujeme všem za spolupráci!