Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /www/doc/www.centrumprovazeni.cz/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Kontaktní údaje

Kontakty na jednotlivé centra

Metodické vedení

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph. D.
vedoucí Centra provázení
+420 777 809 040
vedeni@centrumprovazeni.cz

Mgr. Petra Tomalová, Ph. D.
metodik Centra provázení
+420 733 690 750
metodik@centrumprovazeni.cz

Mgr. Alena Michalíková
telefonická podpora rodičů (Po-pá, 17:00 – 19:00)
+420 776 313 200
alena.michalikova@centrum.cz

Bc. Martina Vysloužilová DiS.
kontakt pro média
+420 603 359 126
martina.vyslouzilova@centrumprovazeni.cz

Centrum provázení Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Adresa
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Klinika dětského a dorostového lékařství
Ke Karlovu 2
128 01 Praha 2
Budova E3a, 3. patro

Konzultační hodiny
Pondělí: 8.00 – 16.00
Úterý:     8.00 – 16.00
Středa:   8.00 – 16.00
Čtvrtek:  8.00 – 16.00
Pátek:     8.00 – 16.00


Mgr. Tereza Jeřábková
vedoucí poradenská pracovnice VFN
Tel: 778 888 496, 224 967 815
Email: Tereza.Jerabkova@vfn.cz

Mgr. Eva Tesařová
poradenská pracovnice
Tel: 778 888 204, 224 967 815
Email: Eva.Tesarova@vfn.cz

Mgr. Věra Vodičková
poradenská pracovnice (gynekologicko-porodnická klinika)
Tel: 702 244 167
Email: vera.vodickova@vfn.cz

Centrum provázení Fakultní nemocnice Brno

Adresa
Dětská nemocnice Fakultní nemocnice Brno
Černopolní 9
Brno 613 00
pavilon G - přízemí 

Konzultační hodiny
Pondělí: 7:30 - 15:30 
Úterý:     7:30 - 15:30
Středa:   7:30 - 15:30
Čtvrtek:  7:30 - 15:30
Pátek:     7:30 - 15:30


Ing. Bc. Bc. Monika Jelínková
poradenská pracovnice
Tel: 770 179 513, 532 234 526
Email: jelinkova.monika@fnbrno.cz

Mgr. Olga Marie Krčmařová
poradenská pracovnice
Tel: 774 240 875, 532 234 526
Email: krcmarova.olgamarie@fnbrno.cz

Centrum provázení Fakultní nemocnice Hradec Králové

Adresa
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Budova Dětské kliniky, 4. patro

Konzultační hodiny
Pondělí:  7.30 – 15.30
Úterý:     7.30 – 15.30
Středa:   7.30 – 15.30
Čtvrtek: 7.30 – 15.30
Pátek:    7.30 – 15.30


Mgr. Lenka Kohoutková
vedoucí poradenská pracovnice
Email: lenka.kohoutkova2@fnhk.cz
Tel: 727 913 233, 495 832 777

Bc. Aneta Dařbujanová
poradenská pracovnice
Email: aneta.darbujanova@fnhk.cz
Tel: 702 298 614, 495 832 777

Máte dotaz?


Medailonky pracovníků

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Prakticky celý život se nějakým způsobem zabývám životními podmínkami lidí se zdravotním postižením a těch, kteří jim pomáhají. Vzděláním jsem právník a speciální pedagog.
V současnosti působím na  Ústavu speciálně pedagogických studií PdF Univerzity Palackého v Olomouci.  Garantuji studijní obor „Speciální pedagogika – poradenství“ a dlouhodobě pěstuji studijní disciplínu „Legislativa handicapovaných“.

Pedagogicky i výzkumnými aktivitami se zaměřuji na postavení osob se zdravotním postižením ve společenském a právním systému České republiky.  Zejména jde o otázky kvality života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením, oblast sociální ochrany, poskytování zdravotní péče, zaměstnávání a vzdělávání. Vědeckovýzkumnou činnost (její výsledky) vždy chápu jako předpoklad kvalitního rozhodování a úprav systémů podpory osob se zdravotním postižením.

Třicet let monitoruji situaci dětí, které přicházejí na svět se závažným onemocněním či zdravotním postižením. Na základě této zkušenosti mohu potvrdit, že jsou v životě takto „navštívených“ dětí a jejich rodin dvě kritická období. První je při sdělování diagnózy a následné období a druhé, pokud je onemocnění infaustní, je nezvratný odchod dítěte. 

Zejména okamžiky po sdělení diagnózy stály u nás mimo zájem systému zdravotní péče. Ke škodě dětských pacientů, ke škodě zdravotnického systému a konečně samotných pracovníků ve zdravotnictví. Model Center provázení chápu jako přirozenou součást zdravotní péče. Péče obvyklé ve 21. století.

 

Stáhnout fotografii ve vysokém rozlišení

Mgr. Petra Tomalová, Ph.D.

Jsem absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem vystudovala speciální pedagogiku. Po studiu jsem působila jako vedoucí poradny Národní rady osob se zdravotním postižením. Lektoruji kurzy zaměřené na správnou komunikaci s lidmi s postižením a na podporu a provázení rodin při sdělení závažné diagnózy. Společně s profesorem Janem Michalíkem jsem zakládala pražské Centrum provázení, kde jsem působila jako krizová interventka a poradenská pracovnice s rodinami dětí, kterým bylo diagnostikováno vzácné či závažné onemocnění a s rodinami dětí extrémně nedonošených. Nyní pracuji jako metodička celostátní sítě Center provázení.

Mám ráda smích, spánek, jaro, arašídovou nugetu, tulipány a modrou barvu. Nesnáším křivdy, bolest, ráno, máslo a včelí bodnutí. Čeho se bojím? Výšek, strašidel a injekcí. Kdybych měla vybrat citát, pod který bych se také podepsala, byl by to na prvním místě tento: "Všichni máme své důvody k útěku… Většina z nás ale najde dostatek síly zůstat." (Michael Robotham)

Stáhnout fotografii ve vysokém rozlišení

Mgr. Lenka Kohoutková

Začínala jsem jako zdravotní sestra na traumatologii a ARU, poté jsem vystudovala sociální práci a politiku na Univerzitě Hradec Králové a zároveň pracovala v sociálních službách, v Centru pro zdravotně postižené. Působím jako dobrovolník v pacientské organizaci Rett Community, podílím se na zajištění jejího chodu a věnuji se poradenství rodinám dívek s Rettovým syndromem.

Práce v Centru provázení si mě vlastně sama našla, objevila jsem v ní velký smysl a opravdu mi sedí. Každá rodina má svůj osobitý příběh, často velmi naléhavý a těžký. Na mně je být provázejícím, u kterého najdou nejen porozumění, pevnou oporu a klid, ale i potřebné informace a nápady. Snažím se k tomu všemu přidávat úsměv a energii, protože to naše rodiny často potřebují nejvíce…

Jak se dobíjím? Nejraději se svými chlapy a psem vyrážím do skal, na hory nebo do lesa. Jezdím na koloběžce, střílím z luku, mám ráda severskou chůzi. S chutí si přečtu dobrou knížku, zajdu s mužem do kina nebo s partou kamarádek na dobrou kávu.

Stáhnout fotografii ve vysokém rozlišení

Bc. Aneta Dařbujanová

Po maturitě na střední zdravotnické škole jsem několik let pracovala jako zdravotní sestra v nepřetržitém provozu na dětském oddělení. Během tohoto období jsem si rozšířila svůj pracovní profil o studium sociální práce na Univerzitě Hradec Králové. Po jeho absolvování jsem působila na pozici zdravotně sociálního pracovníka léčebny dlouhodobě nemocných a posléze i nemocnice. Díky tomu jsem měla možnost pracovat s rozmanitými cílovými skupinami a získat tak praktické zkušenosti .

Práce v Centru provázení je pro mě ideální kombinací. Zkušenosti z předchozích zaměstnání mohu uplatnit k tomu, abych byla průvodkyní rodičům, kteří kvůli předčasnému narození nebo závažnému onemocnění dítěte mají mnohdy pocit, že se ocitli na pustém ostrově. Snažím se pro ně být tím, koho v danou chvíli nejvíce potřebují. Pevnou kotvou poskytující klid, tlumočnicí ze složité řeči zdravotníků, rádkyní přinášející ve vhodné chvíli potřebné informace, jež jim usnadní kroky po hrbolaté cestě. Nedílnou součástí práce v centru je dle mého především úsměv.

Mám ráda jaro a pastelové barvy. Miluji běhání, které mi umí perfektně vyčistit hlavu a nabít mě energií stejně jako dobrá káva, sklenka dobrého vína, spánek nebo posezení a relax s přáteli.

Stáhnout fotografii ve vysokém rozlišení

Ing. Bc. Bc. Monika Jelínková

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a procesní inženýrství. V současnosti pokračuji ve studiu psychologie se zaměřením na klinickou psychologii. Už v minulosti jsem se věnovala psychosociální práci s dlouhodobě nemocnými a poradenství v oblasti psychosociální péče o pracovníky.

Zkušenosti s dlouhodobou nemocí, závažným či vzácným onemocněním mám také ze své rodiny a blízkého okolí. Uvědomuji si, jak náročné toto období může být a jak důležité je  vytvoření bezpečného prostředí a podpora rodičů.

Ve volných chvílích se nabíjím čtením, studiem nebo během. Miluji divadlo, folklor a taky procházky v přírodě. Mám ráda zvířata, motorismus a dobré víno. 

Mým cílem v práci je zejména pomoci nacházet nejlepší možná řešení v dané situaci a stát se pevným a bezpečným bodem v náročných chvílích.

Stáhnout fotografii ve vysokém rozlišení

Mgr. Olga Marie Krčmařová

Moje pracovní počátky jsou spojené s dětskou chirurgií a intenzivní péči v traumatologii. Poté jsem
několik let působila v neziskovém sektoru (problematika závislostí a národnostních menšin). Během mateřské dovolené jsem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vystudovala sociální pedagogiku a dále pokračuji ve vzdělávání. O něm jsem přesvědčená, že je neoddělitelnou součástí života. Jako dobrovolník jsem se účastnila akcí Unie neslyšících Brno a Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Mám ráda Jeseníky i Pálavu, cukrařinu a lidi s energií. Odpočinu si u knih, jazzu, se psem v lese a při józe.
Baví mě posunovat věci dál a také je dotahovat do konce. Jsem zastánce života ve stylu minimalismu.
Práce v centru je pro mě vyústěním mého pracovního i soukromého života, nabytých zkušeností, dovedností, prožitků. S mateřskou zkušeností se mi prohloubilo vědomí, že je důležité pečovat o
celou rodinu, když se s jedním z nich děje něco závažného. Moje životní motto zní Dum spiró, speró
(Dokud dýchám, doufám).

Stáhnout fotografii ve vysokém rozlišení

Bc. Martina Vysloužilová, DiS.

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze a žurnalistiku na Univerzitě Palackého. Pracovala jsem v Moravskoslezském dni a později Deníku. Poté jsem objevila obrazovku a stala se reportérkou a dramaturgyní v České televizi. Nejdříve v ostravském studiu ČT a potom v Olomouci, kde také žiji se svou rodinou. Po deseti letech jsem tento svět opustila a propadla popularizaci vědy. Stála jsem u zrodu projektu interaktivního science centra Pevnosti poznání, který malé i velké návštěvníky přivádí na úžasnou cestu za poznáním.

Jako novinářka jsem navštívila řadu míst, poznala zajímavé lidi a jejich osudy. A také se před lety poprvé setkala s rodinami, které zasáhla strašná mukopolysacharidóza. Pamatuji si, jak jsem název nemoci nebyla schopná přečíst ve studiu. Taková blbost oproti tomu, co tyto rodiny prožívají. Věřím, že Centrum provázení má obrovský smysl. Vážím si toho, že mohu být v týmu lidí, kteří se takové práci věnují.

Stáhnout fotografii ve vysokém rozlišení

Kontakt

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph. D.
vedoucí Centra provázení
+420 777 809 040
vedeni@centrumprovazeni.cz

Mgr. Petra Tomalová, Ph. D.
metodik Centra provázení
+420 733 690 750
metodik@centrumprovazeni.cz

Mgr. Alena Michalíková
telefonická podpora rodičů (Po-pá, 17:00 – 19:00)
+420 776 313 200
alena.michalikova@centrum.cz

  centrumprovazeni


© Všechna práva vyhrazena Centrum provázení 2018  |   webdesign: www.rostanetek.cz  |  admin