Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/287542/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Děkujeme lékařům za podporu i slova povzbuzení. Moc si vaší pomoci vážíme!

Už v pěti nemocnicích mohou rodiče dětí se závažnou diagnózou využít podpory Centra provázení. Po Všeobecné fakultní nemocnici Praha  a fakultních nemocnicích v Brně a Hradci Králové rozšiřujeme služby do Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze a Fakultní nemocnice Ostrava. Díky Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), která jako první u nás zahrnula péči poskytovanou jednotlivými centry do systému úhrad, pokrývá od ledna 2020 náklady na provázení rodin veřejné zdravotní pojištění. 

Bez podpory lékařů a zdravotních pracovníků bychom se obešli jen velmi těžko. Proto si vážíme povzbudivých slov  z úst těch, kteří se o nemocné děti starají. Přinášíme vám několik reakcí… děkujeme❤️

Doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., přednostka Dětské kliniky FNHK

Centrum provázení se stalo během krátké doby svého působení na dětské klinice nedílnou součástí péče o závažně nemocné děti a jejich rodiny. Pomáhá nejen našim pacientům a jejich blízkým, ale je i významnou pomocí pro nás zdravotníky tím, že nám usnadňuje komunikaci v náročných situacích sdělování nepříznivých zpráv o diagnóze, léčbě a prognóze nemocného dítěte.

Z mého pohledu jednoznačně přispělo a přispívá ke zvýšení kvality péče, kterou na dětské klinice poskytujeme. Já osobně si velice vážím práce našich skvělých pracovnic a jsem ráda, že je máme v týmu. Patří jim velké poděkování!

MUDr. Jan Malý, Ph.D., ved. lék. novor. JIRP, zástupce přednosty pro LP neonatolog., DK FNHK

Každodenní laskavá podpora kolegyň Centra provázení při Dětské klinice FN Hradec Králové se stala v posledních dvou letech neoddiskutovatelnou součástí péče o vážně nemocné děti i královéhradeckém kraji. Z pozice lékaře, setkávajícího se u rodičů našich pacientů pravidelně se stavy bezmoci, zmatku, hněvu, bolesti a osamění, spatřuji v empatickém a lidsky vlídném naslouchání a podpoře přijmutí těžkého osudu rodinou obrovskou pomoc.

V první řadě jde pomoc psychosociální a spirituální rodičům event. dalším blízkým nemocných a umírajících dětí. V druhé řadě jde pak určitě o rady, jak a kde nacházet podporu i dále v životě např. při zprostředkování kontaktů na pacientské organizace, státní i nestátní instituce zajišťující finanční nebo sociální podporu v tíživé situaci atd.

V neposlední řadě bych zmínil podporu nás, zdravotníků – lékařů a sester. Nejen v situaci, kdy jsme bývali s rodiči a extrémně nepříznivou skutečností opravdu fyzicky i psychicky sami. I člověk empatický a zkušený v takovou chvíli ocení, pokud mu kolegyně „expertka“ očima naznačí – ano, to bylo moc hezké. A poté co my, jako zdravotníci, odvedeme svou část práce, dále pokračují v péči o rodinu našich dětí tak, že opatrně rozsvěcují další a další světla v temnotách, pozvolna otevírají další a další dveře a pomáhají za nimi hledat útěchu a smíření.

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D., vedoucí foniatrického odd. ORL FNHK

Na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové využívá pomoci Centra provázení především foniatrické oddělení. Těžištěm spolupráce je diagnostika a terapie dětí s poruchou sluchu a řeči. Jedná se často o prognosticky nepříznivé diagnózy, u kterých je nutná dlouhodobá spolupráce a navození důvěry rodiny s širokým týmem spolupracovníků medicínské i nelékařské mezioborové péče.

Naše klinika navázala spolupráci s Centrem provázení časně od jeho vzniku ve Fakultní nemocnici, a od samého počátku se tato spolupráce ukázala jako velmi šťastná z hlediska psychosociální podpory a aktivizace rodin. Centrum provázení se stalo v řetězci péče o postižené dítě důležitým článkem, který si již nedovedeme představit, že by nám chyběl.

další poděkování najdete zde

 

Kontakt

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph. D.
vedoucí Centra provázení
+420 777 809 040
vedeni@centrumprovazeni.cz

Mgr. Petra Hájková, Ph. D.
metodik Centra provázení
+420 733 690 750
metodik@centrumprovazeni.cz

  centrumprovazeni


© Všechna práva vyhrazena Centrum provázení 2018  |   webdesign: www.rostanetek.cz  |  admin