O Centru provázení

samotaa

O NÁS

Centrum provázení 2018 je odborným střediskem zřizovaným Společnosti pro mukopolysacharidosu (http://www.mukopoly.cz) za podpory Nadace Sirius (www.nadacesirius.cz) pro poskytování služeb podpory a provázení rodinám dětí, kterým byla stanovena závažná a nepříznivá zdravotní diagnóza.

  • Rodiny s dětmi se vzácným onemocněním
  • Rodiny s dětmi s těžkým zdravotním postižením
  • Rodiny dětí předčasně narozených a dětí s nízkou porodní hmotností

Cílovou skupinou jsou děti do 18ti let a jejich rodiny. V některých případech se jedná o děti krátce po narození, v jiných se může jednat i o děti mladšího školního či dokonce teenagerovského věku.

Další cílovou skupinou jsou pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a školství, pracovníci neziskových organizací, aj.

Cílem a posláním Centra Provázení (CP) je podpořit rodinu pečující o dítě s výše uvedeným zdravotním omezením. A to od počátku sdělení diagnózy, v prvních fázích vyrovnávaní se s novou skutečností až po předání rodiny do péče služeb dostupných z místa bydliště.

NAŠÍ ČINNOSTÍ ZAJISTÍME A ZPROSTŘEDKUJEME …

Naší činností …

  • Zajistíme předání informací (poradenství, provázení, služby, podpora) pro pečující rodiče dětí cílové skupiny.
  • Zprostředkujeme a předáme zkušenosti pečujících rodin usnadňující rodinám zvládání prvních let po onemocnění (oznámení diagnózy) dítěte.
  • Zajistíme preventivní činnosti působící proti vzniku závažných problémů pečujících rodin s negativním dopadem na budoucí život dítěte.
  • Zvýšíme právní vědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti klientů CP potřebné pro řešení jejich vlastní situace.
  • Vytvoříme síť spolupracujících institucí v oblasti zdravotnických, sociálních a vzdělávacích služeb veřejného i neziskového sektoru.
  • Přispějeme ke zlepšení kvality života nemocných dětí a jejich pečujících rodin.

O společnosti